ADHD

Er zijn veel verklaring over het ontstaan van ADHD. DNH geeft de volgende:

  1. Een doorbloedingsstoornis van de hersenen in de periode 2 maanden voor en 2 maanden na de geboorte, bijvoorbeeld door navelstreng beklemming, of omstrengeling. Door de slechte doorbloeding wordt er te weinig zuurstof in de hersenen gebracht, hiermee komt er tevens te weinig calcium in de hersenen. De dendrieten (uitlopers van de zenuwcellen) worden dan geremd in hun groei. Deze groei komt daarna slecht op gang. Het is mogelijk om met de juiste middelen de zenuw te stimuleren tot groei.
  2. Onstekingen met oa de Shigelloidia Shigae. De ontsteking ontstaan in de synapsen van het zenuwstelsel en remt de prikkelgeleiding. Deze bactereoid neemt veel Chroom op. Chroom is nodig voor de opbouw van enzymen die betrokken zijn als overdrachtstof. De schade is tweeledig: directe schade door de ontsteking en de indirecte schade door het gebrek aan Chroom. Door het Chroom tekort ontstaat er tevens een Calcium tekort waardoor de dendrieten niet uitgroeien en blijvend geremd zijn in de uitgroei. De Shigelloidia Shigea is regulier niet of nauwelijks te behandelen, gelukkig is ons lichaam zeer intelligent en met stimulatie met homeopathische middelen kan het lichaam aangezet worden om de bactereoid zelf op te ruimen.
  3. Vaccinatieschade, de moderne vaccins bevatten een aantal stoffen als aluminium, kwik, om de weerstand te activeren. Helaas blijven deze schadelijke stoffen lang nadat zij hun werk hebben gedaan, in het lichaam achter en kunnen daar schade aanrichten aan het zenuwstelsel. Door te ontgiften en ontstoring van de vaccincatie is dit in de meeste gevallen goed te herstellen.