Bioresonantie

Om bioresonantie uit te kunnen leggen is eerst kennis nodig van resonantie. Resonantie is het proces waarbij een object mee gaat trillen als het blootgesteld wordt aan precies de juiste geluidsgolven. Dit verschijnsel is het duidelijkst zichtbaar bij stemvorken. Neem daarvoor 2 gelijkgestemde stemvorken. Sla de eerste aan en hij trillen en produceert geluidgolven. Deze geluidsgolven hebben precies die toonhoogte, of frequentie waardoor de andere stemvork mee gaat trillen. De tweede stemvork zal dus alleen door de geluidsgolven mee gaan trillen en geluid gaan maken.

resonantie

Bioresonantie betekent zoveel als het mee-resoneren, of meetrillen van een bio-organisme. Elk onderdeel van ons lichaam heeft een eigen frequentie en reageert op dezelfde manier op trilling als een stemvork. Met bio-resonantie maken we gebruik van dit fenomeen.

Bioresonantie en meten

Met een speciaal apparaat, de Vegatest Expert, wordt een lichte trilling aangeboden aan het lichaam. De respons hierop is meetbaar met hetzelfde apparaat. Als er resonantie optreedt geeft dit een ander signaal, dan wanneer er geen resonantie optreedt. Dit geeft een indicatie over de status van het te meten orgaan. Ook allergieën, pathogenen (bacteriën, virussen, parasieten, etc), toxines, vitamine en mineraal tekorten, etc. zijn op deze manier te meten.

Remedies

Wanneer er sprake is van een disbalans, dan kan volgens de principes van bioresonantie een passende remedie gevonden worden. Dit zijn veelal homeopathische remedies van DNH Research. Na afloop van een consult krijgt u direct de juiste remedies mee. U kunt direct met de behandeling starten. In de meeste gevallen zullen na ca. 6 weken de verstoringen opgelost zijn.

Bent u op zoek naar meer informatie over de gang van zaken tijdens een consult, dan verwijs ik u graag naar de homepage