Behandeling bij burn-out, of depressie, op naar herstel

depressie of burn-out hoe verder

Depressief of een burn-out. Wat nu?

Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die waarschijnlijk door u gedachten gaat. Allereerst ontspan! Een depressie, of burn-out is een teken dat uw lichaam u een halt toeroept. Uw lichaam geeft aan dat het is tijd voor herstel en daarom legt het u stil. Dit is lastig, zeker als u gewend bent aan een druk en dynamisch leven.

Reguliere behandeling voor depressie en burn-out

Als u last heeft van een burn-out of depressie dan zal de behandelend arts over het algemeen medicatie voorschrijven. In het geval van depressie zijn dit anti-depressiva: meestal SSRIs zoals fluoxetine (prozac), fluvoxamine (fevarin), paroxetine (seroxat), sertraline (zoloft), citalopram (cipramil), escitalopram (lexapro), venlafaxine (efexor). In het geval van burnout: Benzodiazepines zoals, Alprazolam (Xanax), Bromazepam (Lexotanil), Chloordiazepoxide (Librium), Clobazepam (Frisium), Clorazepinezuur (Tranxène), Diazepam (Valium), Lorazepam (Temesta), Oxazepam (Seresta).

Alle bovengenoemde middelen grijpen in in de neurotransmitter balans, maar hebben ook een andere werking.

De andere kant van antidepressiva en benzodiazepines

Wat vertelt de medische wetenschap dan? Depressies en burn-out worden veroorzaakt door ontstekingen aan de zenuwbanen en hersenen. Er zijn vele mogelijke oorzaken voor het ontstaan van deze ontstekingen. Daarover lees u straks meer.

Een depressie of burn-out ontstaat als de zenuwbanen en hersenen dusdanig ontstoken zijn dat uw lijf u terug roept. Stop! Feitelijk is dit een prachtig mechanisme dat zorgt voor herstel, hoe naar en vervelend het ook voelt.

Medicatie, de reguliere behandeling van burn-out en depressies

Hoe passen de regulier geneesmiddelen binnen de theorie van ontstoken hersencellen? Antidepressiva, SSRIs, Lithium evenals de Benzodiazepines die worden ingezet bij burn-out, hebben een ontstekingsremmende werking. Helaas zal geen arts je dit vertellen.

Medicatie en belastbaarheid

Maar hoe zit dat nou? Waarom beschermen die medicijnen je nu niet volledig? Dat is simpel. Antidepressiva en Benzodiazepines verhogen de drempel waarbij ontstekingen optreden. Wanneer je jezelf zwaarder belast dan die drempel, zullen alsnog ontstekingen ontstaan. Vaak wordt de dosering dan opgehoogd. Tot het moment dat extra verhoging geen extra bescherming meer geeft.

En dit is een groot risico! Zeker wanneer je net uit een depressie of burn-out komt. Je bent dan zo blij bent dat je alles weer aan kunt. De kans dat je net iets harder gaat dan wat je aankunt is in die situatie heel groot. Zeker als je je beschermd voelt door de medicatie die je gebruikt.

Ontstekingen voorkomen

Bekeken vanuit het standpunt van ontstoken zenuwbanen, openen zich ineens andere mogelijkheden. Ik bekijk de behandeling van depressies dan ook vanuit het voorkomen en genezen van ontstekingen aan van de zenuwbanen. Om dit goed uit te kunnen leggen is extra informatie over ontstekingen en laaggradige ontstekingen nodig.

Ontstekingen versus laaggradige ontstekingen

Ons immuunsysteem is erop gericht om ons lichaam gezond te houden. Het zet ontstekingen in om bacteriën simpel gezegd uit te koken. Door de temperatuur te verhogen ontstaat een omgeving waarin bacteriën niet kunnen overleven. Om deze ontstekingsreactie te kunnen veroorzaken heeft het immuunsysteem voldoende energie nodig.

Wanneer het immuunsysteem overbelast is en daardoor onvoldoende energie heeft, maakt het gebruik van een ander mechanisme: (laaggradige) ontstekingen. Dit is het best voor te stellen dat het immuunsysteem de ziekteveroorzakers (pathogenen) in de kast zet er verder niets mee doet en vervolgens de deur dicht doet. Feitelijk worden de pathogenen even opgeborgen, om later, als het immuunsysteem wel weer voldoende energie heeft weer uit de kast gehaald te worden en vernietigd te worden.

Het nadeel van de (laaggradige) ontstekingen is, dat er geen pathogenen opgeruimd worden, maar het immuunsysteem wel energie nodig heeft om de (laaggradige) ontstekingen in stand te houden. Om in de metafoor van de kast te spreken, het immuunsysteem heeft energie nodig om de deur van de kast dicht te houden. Bij voortdurende overbelasting van het immuunsysteem zullen steeds meer (laaggradige) ontstekingen ontstaan.

Overbelasting van het immuunsysteem

Hoe raakt het immuunsysteem nu overbelast? Er zijn vele oorzaken voor deze overbelasting, ik noem de belangrijkste:

 • STRESS (in hoofdletters)
 • Slaaptekort
 • Gifstoffen
 • Verkeerd dieet
 • Gebrek aan beweging

STRESS

Nummer 1 oorzaak van (laaggradige) ontstekingen is stress. In periodes van stress maakt het lichaam zelf stoffen aan die de zenuwbanen prikkelen. Stress is bedoeld om je alert te maken, zodat je klaar bent om te vluchten of te vechten. Het is een mechanisme wat bedoeld is om je te beschermen. Bijvoorbeeld wanneer er een sabeltandtijger voor je staat. Stress is dus bedoeld om je voor een korte periode heel alert te maken.

In onze tijd ervaren wij stress door heel andere oorzaken: werk, relaties, financiën, etc. Deze oorzaken geven een heel ander soort stress. Stress die lange tijd aanhoudt. Gedurende deze lange periodes blijf het lichaam prikkelende stoffen aanmaken om je alert te houden. Maar als deze stoffen voortdurend aanwezig zijn, voortdurend je zenuwbanen prikkelen, kunnen er ontstekingen optreden. Vaak is dit wat er gebeurd.

Slaaptekort

Tijdens onze slaap vinden er 2 belangrijke mechanismen plaats. De eerste is het herstel van beschadigde cellen, denk aan de beschadigingen door (laaggradige) ontstekingen. Door slaaptekort zal dit herstelproces dus niet goed werken. Het tweede belangrijke punt is verwerking van emoties. Als je in staat bent om stress veroorzakende gedachten tijdens je slaap te verwerken, dan is de kans op stress en daarmee de kans op ontstekingen een stuk kleiner.

Gifstoffen

De lever heeft een filterende werking. Het filtert alle stoffen die schadelijk kunnen zijn voor je lijf, uit het bloed. Tenminste voor zover de lever hier de capaciteit voor heeft. De lever heeft een beperkte capaciteit. Als er meer gifstoffen te verwerken zijn dan de lever aan kan, dan gaat de lever prioriteren. Het filtert eerst de meest schadelijke stoffen, de minder schadelijke stoffen blijven dan in het bloed. Maar, minder schadelijk betekent niet onschadelijk! Deze minder schadelijke stoffen veroorzaken nog steeds (laaggradige) ontstekingen.

Verkeerd dieet

Ons Westers dieet is niet bepaald gezond voor onze darmen. Verkeerde voeding veroorzaakt een zogenaamde lekkende darm. Verschillende bronnen geven aan dat 60 tot 80 procent van de Westerse bevolking last heeft van een lekkende darm.

Wat is een lekkende darm? Als de darmwand aangetast wordt door gifstoffen, of verkeerde bacteriën in de darm, dan verliest de darmwand zijn filterende werking. In dat geval kunnen stoffen die niet in ons lijf thuis horen, toch de darmbarrière passeren. Gifstoffen die later in ons lijf (laaggradige) ontstekingen doen ontstaan.

Beweging

Onze cellen verbranden glucose (suiker). Bij dit verbrandingsproces komen afvalstoffen vrij, die weer afgevoerd moeten worden. Hierbij spelen de spieren een belangrijke rol. Door het aanspannen en ontspannen van de spieren treedt een pompwerking op voor het vocht tussen de weefsels. Deze pompwerking zorgt ervoor dat de afvalstoffen uit de cellen afgevoerd kunnen worden.

Bij onvoldoende beweging kunnen de afvalstoffen niet afgevoerd worden en deze zullen dan (laaggradige) ontstekingen veroorzaken.

Stressbestendigheid

De mate waarin jij bestand bent tegen stress wordt in belangrijke mate bepaald door de hoeveelheid energie die je beschikbaar hebt. Hoe meer energie opgeslokt wordt door het immuunsysteem, hoe minder je over hebt voor je mentale weerbaardheid, of stressbestendigheid.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je na een langere stressvolle periode, waarbij dus veel (laaggradige) ontstekingen ontstaan, je minder stress bestendig bent. Dat is een rare ervaring, zeker wanneer je jezelf kent als een stressbestendig persoon. Je kent jezelf niet meer terug. “Waar is nou toch die stressbestendige persoon die ik altijd was?”.

Naar mijn mening heeft het geen zin om naar het mentale proces te kijken wanneer er sprake is van overbelasting. De overbelasting moet eerst minder worden, voor er aan het mentale proces gewerkt kan worden.

De weg terug

Om te kunnen herstellen zal dus de complete stapel van belastingen voor het immuunsysteem terug gedrongen moeten worden. De totale belasting moet lager worden dan de maximale belastbaarheid van het immuunsysteem. Pas dan kan het immuunsysteem zijn werk weer doen en de (laaggradige) ontstekingen van het zenuwstelsel te lijf gaan.

In het eerder genoemde rijtje van belastingen staat stress op nummer 1. De reguliere aanpak om stress te reduceren bestaat uit cognitieve therapie. Met deze therapie wordt getracht om de stress te beteugelen door stressvolle denkpatronen te veranderen.

In mijn beleving werkt cognitieve therapie pas als er weer balans is tussen de belasting op het immuunsysteem en de belastbaarheid van het immuunsysteem. Daarom maak ik gebruik van een andere aanpak, namelijk het reduceren van de andere belastingen. Dit omvat in eerste instantie:

 • Dieetadvies
 • Darmreiniging
 • Ondersteuning van de lever
 • Homeopathische ondersteuning
 • Coaching

In tweede instantie:

 • Stress management

Dieet, darmreiniging en lever reiniging zijn erop gericht om het aantal gifstoffen in het lichaam te reduceren. Hiermee wordt het immuunsysteem ontlast en is daardoor in staat om het zenuwstelsel herstellen. Het herstel kan verder ondersteund worden met homeopathische middelen. Daarnaast met het herstellen van de darm de productie van serotonine weer hersteld worden.

Een periode van depressie kan heel zwaar zijn. Een luisterend oor helpt. Daarom biedt ik de mogelijkheid tot regelmatig contact. We spreken gezamenlijk af wat de juiste frequentie is.

Als het immuunsysteem tijd gehad heeft om zijn herstellende werk te doen, zal de diepte van de depressie afnemen. Dit is het moment om te kijken naar niet stresserende gedachten en deze te vervangen door gezonde gedachten. Ook in dit traject kan ik ondersteunen.

Depressie is niet het eindstation. Er is meer mogelijk dan medicatie alleen. Ik hoop dat dit artikel je weer hoop geeft. Er is licht aan het eind van de tunnel. Echt! Ikzelf ben het levende bewijs.

Verwijzingen

Als u bij mij in behandeling komt, kan ik u doorverwijzen naar collega's die zich op andere aanpalende vlakken gespecialiseerd hebben:
Marjorie Spaargaren: Lichaamsgerichte Psychotherapie
Bianca Ketting: Health Studio Biancare

#burnout #depressie #bipolair #slapeloosheid