Genezen van een depressie, wat kun je zelf doen?

herstel van depressie
Onderstaand artikel over depressie is ook interessant als je last hebt van Burnout, Bipolaire stoornis, Slapeloosheid en meer zenuwbaan gerelateerde klachten.

Een depressie is een vreselijke ervaring. Die moet zo snel mogelijk ophouden. Vaak lijken antidepressiva de enige mogelijkheid. Toch is er meer mogelijk.

Wat is een depressie?

Helaas onderkennen artsen het nog niet. Maar de wetenschap doet dit wel. Depressies hebben alles te maken met een ontstoken zenuwstelsel. De hersenen vallen hier ook onder. Vanuit dit standpunt zijn er nieuwe mogelijkheden om depressies te bestrijden en te voorkomen. Dit artikel is één van de vele publicaties die het verband tussen inflammatie (ontsteking) en depressie beschrijft. Op internet zijn er nog veel meer te vinden.

Wanneer je zenuwbanen ontstoken zijn, is de minste prikkel vanuit de buitenwereld al voldoende om je heel naar te gaan voelen. Je hersenen zijn gewoonweg niet in staat om alle prikkels te verwerken. Als het echt te veel wordt resulteert dit in een depressie. Dan legt je lijf je letterlijk en figuurlijk plat. Het zorgt er op deze manier voor dat er zo weinig mogelijk prikkels binnenkomen. In die “rust” kan het zenuwstelsel en het brein zich herstellen. Medicatie ondersteunt dit herstelproces. Ze hebben namelijk een ontstekingsremmende werking. Het duurt helaas wel even voordat de hersenen zich voldoende kunnen herstellen.

Herstel van de ontstekingen kan ook op andere wijzen ondersteund worden. In de rest van dit artikel geef ik mogelijkheden aan welke acuut kunnen helpen. Veel belangrijker, ze kunnen ook ingezet kunnen worden om toekomstige depressies te voorkomen.

Oorzaken van een depressie

Wat zijn nu oorzaken van een overbelast/ontstoken zenuwstelsel? Er zijn een aantal oorzaken te noemen voor het ontstaan van deze ontstekingen:
• Stress
• Voeding
• Lekkende darm
• Gifstoffen
• Slaapgebrek
• Slechte ademhaling

Stress

Stress is absoluut nummer 1 als het gaat om de oorzaak van depressies. Hoe komt dat dan? In het kort, stress veroorzaakt ontstoken zenuwbanen.

Wanneer een bedreiging ervaart, reageert dit automatisch met een vecht vlucht reactie. Dit is een heel mooi mechanisme. Je gebruikt het als er een briesende neushoorn voor je staat. Om te kunnen vechten en vluchten moet het lichaam in opperste paraatheid gebracht worden. Eén van de mechanismen die het lichaam gebruikt is het afscheiden van irriterende stoffen. Deze zijn bedoeld om het zenuwstelsel te prikkelen. Het lichaam wordt dan alert. Vroeger was dit incidenteel en voor een kort moment.

Maar in de huidige maatschappij is er geen sprake meer van kortdurende stress. Werkdruk blijft, relatiestress blijft, competitiedrang zorgen voor aanhoudende stress. Stress blijft en daarmee blijft het lichaam de prikkelende stoffen aanmaken. Daarmee kunnen ontstekingen aan het zenuwstelsel ontstaan. Op lange termijn, als er veel delen van het zenuwstelsel en de hersenen ontstoken zijn, kan dit resulteren in een depressie.

Om stress te reduceren maak ik gebruik van EFT Emotional Freedom Technique, NLP en Mindfulness.

Voeding

Suiker heeft een heel negatieve invloed op het lichaam. Vooral erg hoge of erg lage suikerspiegels moeten voorkomen worden. Is er lange tijd een te hoge en/of lage spiegel? Dan kan dit ontstekingen aan de zenuwbanen veroorzaken.

Bij een behandeling zal voeding daarom zeker ter sprake komen.

Lekkende darm

Als de darm meer stoffen doorlaat richting de bloedbaan dan de bedoeling is (dit noemen we een lekkende darm), komen er stoffen in het lijf die ontstekingen kunnen veroorzaken. Het is daarom zaak om een eventuele lekkende darm zo snel mogelijk te herstellen.

Verder is de darm de fabriek voor serotonine, het gelukshormoon waar tijdens een depressie een tekort van is. Darmvervuiling kan resulteren in een serotonine tekort. Ik zet verschillende natuurgeneeskundige methoden in om de darmwerking te optimaliseren.

Gifstoffen

Het lichaam wordt op allerlei manieren belast met gifstoffen. Deze stoffen kunnen irritaties aan de zenuwbanen veroorzaken. Een detox behandeling is daarom altijd onderdeel van de behandeling.

Slaapgebrek

Tijdens de slaap kan ons lichaam zich herstellen. Het immuunsysteem is met name ‘s nachts actief. Zodra je wakker wordt neemt de activiteit van het immuunsysteem af. Wanneer je onvoldoende slaapt heeft het immuunsysteem dus onvoldoende tijd om zijn werk te doen.

Heb je last van slaapgebrek, vraag je huisarts dan om slaapmedicatie.

Slechte ademhaling

De ademhaling is één van de mechanismen om je lichaam te ontgiften. De meeste mensen die last hebben van een depressie halen zeer oppervlakkig adem. Gifstoffen worden daardoor minder goed afgevoerd en kunnen ontstekingen bevorderen.

Je ademhaling is niet alleen van belang voor ontgifting. Met een diepe buikademhaling activeer je het parasympatisch zenuwstelsel. Dit is verantwoordelijk voor rust en herstel. Diep ademhalen zorgt dan ook direct voor een verbetering van je stemming en je gevoel van rust.

In geval van stress en depressie raad ik je aan om ademhalingsoefeningen te doen. Internet staat vol met voorbeelden. De “VGZ mindfulnes app” is ook een goede ingang. Deze bevat verschillende ademhalingsoefeningen.

In het kort komen al deze oefeningen erop neer dat je ademt vanuit je onderbuik. Je kunt controleren of je het goed doet door je hand onder je navel neer te leggen en deze op en neer te bewegen door in en uit te ademen.

De werking van Anti depressiva

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat antidepressiva een ontstekingsremmend werken. Het risico van antidepressiva is dat ze vaak lange tijd gebruikt worden. Zonder dat de werkelijke oorzaak aangepakt wordt. Zodra gestopt wordt met de inname, is er niets veranderd. Dan is ligt een depressie weer op de loer.

Gedachten

Depressies gaan vaak gepaard met veel nare gedachten. Gezien vanuit het oogpunt van ontstoken zenuwbanen is dat niet zo gek. Je hersenen functioneren gewoon niet goed. Ze veroorzaken daardoor negatieve gedachten. Als de depressie zijn hoogtij viert, heeft psychotherapie naar mijn mening niet veel zin. De ontstoken hersenen versterken gewoonweg te veel negatieve gedachten.

Beter is het om even te wachten. Wanneer de ontstekingen hersteld zijn, zullen veel gedachten ook weer weg zijn. Vanaf dat moment heeft het zin om met een psycholoog te spreken. Of een andere therapeut. Ze kunnen je dan begeleiden om je gedachtestroom beter onder controle te krijgen om stress te voorkomen. Zonder depressie heb jij ook veel meer energie om hier ook werkelijk mee aan de slag te kunnen.

In mijn praktijk gebruik ik EFT om negatieve gedachten te transformeren in positievere.

Ei van columbus?

Zijn de hierboven genoemde oplossingen het ei van Columbus? Dat is de vraag. Ikzelf heb een jarenlange historie van Manische Depressiviteit. Door mijn lifestyle zo aan te passen dat er een minimale kans op ontstekingen is, ben ik langer dan voorheen stabiel.

Wat voor mij geldt, geldt niet automatisch voor jou. Maar als je aan bovenstaande punten werkt, zal de belasting op het zenuwstelsel en hersenen enorm afnemen. De kans op volledig herstel is daardoor vele malen groter en de weerbaarheid tegen stress neemt weer toe.

Verwijzingen

Als u bij mij in behandeling komt, kan ik u doorverwijzen naar collega’s die zich op andere aanpalende vlakken gespecialiseerd hebben:
Marjorie Spaargaren: Lichaamsgerichte Psychotherapie
Bianca Ketting: Health Studio Biancare

#burnout #depressie #bipolair #slapeloosheid