Natuurlijk genezen met Homeopathie

Natuurlijk genezen met homeopathie Alkmaar

De grondlegger van de homeopathie is de Duitse arts en chemicus, Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Hij ontdekte dat stoffen die ziekte verschijnselen veroorzaken ook ingezet kunnen worden als geneesmiddel. Als een patiënt kenmerken vertoont die lijken op de ziekteverschijnselen die een stof veroorzaakt, dan kan een verdunde vorm diezelfde stof juist genezing geven. Die stof wordt dan ingezet om de weerstand van de patiënt te prikkelen en aan te zetten tot genezing. Hahnemann noemde het 'Similia Similibus Curentur': Het gelijke kan het gelijksoortige genezen.

De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. zo pakt het de oorzaak van ziekte en klachten aan wat langdurige genezing bevorderd. Deze aanpak kan in veel gevallen een welkome aanvulling leveren op de reguliere behandeling van klachten.

Homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt van planten, of stoffen die een minerale, of dierlijke oorsprong hebben. De middelen zijn alle getest op mensen, niet op dieren. Homeopathische middelen kunnen naast reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Als het middel goed aanslaat, kan mits in goed overleg met de arts, het gebruik van reguliere medicijnen verlaagd, of gestopt worden.

Homeopathische geneesmiddelen worden in druppel-, korrel- of tabletvorm gegeven.

Bijwerkingen van homeopathie

Het voordeel van een behandeling op basis van homeopathie is dat de middelen volledig natuurlijk zijn en geen bijwerkingen kennen.

Werkt het?

Reguliere artsen staan soms wat sceptisch tegenover homeopathische middelen. Onnodig want er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat homeopathie werkt.

Behandelplan

Tijdens het eerste consult wordt door middel van een meting de gezondheid van verschillende organen gemeten. Met de uitkomst van deze scan wordt een behandelplan opgesteld. Daarbij worden vaak homeopathische middelen ingezet. Afhankelijk van de kwaliteit van uw weerstand kunnen meer of minder klachten tegelijkertijd behandeld worden. In sommige gevallen betekent dit dat er een vervolgconsult nodig is.

Ben je op zoek naar meer informatie over de gang van zaken tijdens een consult, dan verwijs ik je graag naar de homepage