Stressreductie, stress verminderen. Wat kunt u doen?

Stressreductie, stress verminderen. Wat kunt u doen?
Voor de lezer die de pagina "Stress, de effecten op je lichaam" niet gelezen heeft, raadt ik aan om deze pagina eerst te lezen. Ik zal eerst een vrij technische uiteenzetting geven. Hiermee worden de processen achter stress en stressreductie duidelijk.

Parasympathisch zenuwstels versus het sympathisch zenuwstelsel

Stress

Bij stress spelen er 2 processen in het lichaam, namelijk die het sympathische zenuwstelsel en die van het parasympathische zenuwstelsel. In periodes van stress is het sympathische deel actief. Het zorgt ervoor dat het lichaam klaar is voor de vecht-vlucht reactie. In periodes van rust is het parasympathisch deel van het lichaam actief. Dit is het moment van stressreductie. Het parasympathisch deel is namelijk verantwoordelijk voor rust en herstel.

Stress

Bij aanhoudende stress blijft het sympathische deel van het zenuwstelsel actiever dan het parasympathische deel. Zoals eerder gezegd, het parasympathische deel is verantwoordelijk voor rust en herstel. Kortom, bij aanhoudende stress zal er geen herstel van het lijf optreden.

In balans brengen van deze systemen

Tijdens de vecht vlucht reactie zal er 5-30minuten een zware stressprikkel zijn. Het sympathische deel is dan zeer actief. Er is een piek in de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel. Zodra de stress wegebt neemt deze piek af. Het toenemen van de piek en daarna afnemen van de piek is de prikkel om het parasympathische zenuwstelsel in te schakelen. Het parasympathische zenuwstelsel gaat dan het sympathische zenuwstelsel overheersen.

Disbalans

Wanneer er sprake is van aanhoudende stress, zal het sympathische zenuwstelsel continu actiever zijn. Het parasympathische zenuwstelsel, het mechanisme voor herstel en rust, is dan niet of nauwelijks actief. Het parasympathische deel en daarmee stressreductie zal pas actief worden als het sympathische deel piekt. Kortom het mechanisme van rust en herstel, (parasympathisch) zal pas optreden als het sympathische deel korte tijd heel erg actief is geweest.

Herstel activeren

Onderstaande voorbeelden voor herstel zijn niet heiligmakend. Wanneer de oorzaak van de stress aanwezig blijft zal, het effect slechts van korte duur zijn.

Onderkoeling / Koud douchen

stress reductie, koeling stress reductie, nieuwjaarsduik stress reductie, ijsbad

Door koud te douchen, krijgt het lichaam het signaal dat er kans bestaat op onderkoeling. Daarmee ontstaat een potentieel levensgevaarlijke situatie. Het activeert de vlucht reactie van het sympathische zenuwstelsel. Daardoor ontstaat een stress piek. Daarna wordt het parasympathische zenuwstelsel weer geactiveerd en kan rust en herstel weer optreden. Misschien kent u de Wim Hof methode, die maakt ook gebruik van dit gegeven.

Honger / Vasten
Tijdens een periode van vasten ervaart het lichaam het gevaar van verhongering. Dit activeert het sympathische zenuwstelsel om snel op zoek te gaan naar voedsel. Er ontstaat dus een stress piek, waarna het parasympathische zenuwstelsel weer geactiveerd wordt.
Een veel gebruikte manier van vasten is intermittend vasting, waarbij iedere week op 2 verschillende dagen, overdag niet gegeten wordt.

Gevaarlijke dingen doen

Stressreductie parachutespringen Stressreductie hoogteparcours Stressreductie paintball

Alles wat je de stuipen op het lijf jaagt helpt om je sympathische systeem te activeren. Denk aan: Hoogtestage, parachute springen, steile wand klimmen, paintball………

Dieet

Het Westerse dieet is niet erg gezond als we het bekijken qua ontstekingen. Met name het gebruik van suikers en koolhydraten (pasta, brood, rijst, couscous, aardappelen) kan ontstekingen veroorzaken. Met name (te) hoge glucoseniveaus zorgen voor celschade en ontstekingen.

Koolhydraten zijn chemisch gezien niets anders dan lange ketens van aaneengeschakelde suikers. In de darmen worden deze opgebroken in enkelvoudige suikers. Daarom kunnen koolhydraten net zoveel schade veroorzaken als suiker. Een door oa suikers ontstoken/geïrriteerd zenuwstelsel zorgt ervoor dat externe stressfactoren (werk, relatie, overlijden, verhuizing, etc.) eerder vat op je krijgen. De belastbaarheid van je systeem wordt lager waardoor je je eerder gestrest voelen.

Tot nu toe zijn alleen de lichamelijke wegen tot stressreductie besproken. Het is ook mogelijk om dit via de geest te bereiken. Denk daarbij aan: meditatie, yoga, mindfulness, systemisch werk (familie-opstellingen), enz. Deze methoden vallen niet helemaal binnen de scope van deze site. Als je hier vragen over hebt, kan ik je doorverwijzen naar experts op dit gebied.

Ik heb wel veel ervaring met meditatie. Ik dacht jarenlang dat ik op een heel effectieve manier mediteerde. Gedurende de jaren heb ik meer inzicht gekregen. Daardoor mediteer ik tegenwoordig
op een veel effectievere manier, waardoor ik stress beter de baas blijf. Tips over meditatie vind je hier.

Ben je op Informatie over andere klachten kunt u vinden op  heeljelijf.nu/artikelen. Bent u benieuwd naar de opzet van een consult, dan verwijs ik je graag naar de homepage